Ventilation & Isolering

Vi har ett stort kunnande inom området. Vi har 20 års erfarenhet av ventilation och utfört arbeten åt byggföretag, kommun, privatkunder samt statliga företag. Vi arbetar idag med egna montörer.

Inom ventilation utför vi:

• Montering av nya ventilationsanläggningar i skolor, bostäder, kontor, industrin m.m.
• Anpassa och ändra befintliga anläggningar till nya önskemål
• Även projektering och ritningar