Service

Vi utför olika typer av service, bland annat:

• Reparationer av ventilationssystem och fläktar
• Återkommande service av ventilationsanläggningar samt att hjälpa kunden att förbättra sin anläggning.
• Luftinjusteringar, kontrollmätningar av luftflöden.